سرور زمرد - Emeraldwow - 80 pvp

سرور سرور زمرد - Emeraldwow - 80 pvp

محل رای دهی

سرور زمرد - Emeraldwow - 80 pvp

سرور ایرانی بدون لگ و باگ shop mall duel zone pvp

اطلاعات

شناسه 37
دسته بندی World of Warcraft
اشتراک گذاری
وبسایت مشاهده
Ip سرور
نسخه 3.3.5a3.3.5
نوع سرورFun RealmBG RatingPVPCustom ItemsCustom

آمار - در این ماه

3 رأی منحصر به فرد
76 بازدید منحصر به فرد
77 بازدید کل
بازدید کل
بازدید منحصر به فرد
رأی منحصر به فرد