زمان بازنشانی امتیاز ها

سرور
iNTERNATiONAl WOTLK iNSTANT 80
iNTERNATiONAl WOTLK iNSTANT 80
Friendly Wow
Friendly Wow
Magic World
Magic World
سرور بزرگ " وارنا "
سرور بزرگ " وارنا "
Pars-Game.IR Fun 255 highstat
Pars-Game.IR Fun 255 highstat
سرور MasterWoW - شروع از 1396
سرور MasterWoW - شروع از 1396
MGA-Wow
MGA-Wow
FUN PVE PVP Update 2017
FUN PVE PVP Update 2017
Force-battle
Force-battle
هاردبرینگر
هاردبرینگر