زمان بازنشانی امتیاز ها

سرور
Lionwow
Lionwow
سرور MasterWoW - شروع از 1396
سرور MasterWoW - شروع از 1396
iNTERNATiONAl WOTLK iNSTANT 80
iNTERNATiONAl WOTLK iNSTANT 80
Magic World
Magic World
سرور بزرگ " وارنا "
سرور بزرگ " وارنا "
Force-battle
Force-battle
MGA-Wow
MGA-Wow
هاردبرینگر
هاردبرینگر
Pars-Game.IR Fun 255 highstat
Pars-Game.IR Fun 255 highstat
Friendly Wow
Friendly Wow
FUN PVE PVP Update 2017
FUN PVE PVP Update 2017