سرور MasterWoW - شروع از 1396

سرور سرور MasterWoW - شروع از 1396

محل رای دهی

سرور MasterWoW - شروع از 1396

سرور MasterWoW با دو ریلم فان و نرمال که از سال 1396 به صورت بین الملی فعالیت میکند.

اطلاعات

شناسه 30
دسته بندی World of Warcraft
اشتراک گذاری
وبسایت مشاهده
Ip سرور
نسخه 3.3.53.3.5a
نوع سرورCustomScriptedInstant 100Instant 80PVPFun RealmBlizzlikeCustom ItemsCustom Content

آمار - در این ماه

1 رأی منحصر به فرد
50 بازدید منحصر به فرد
57 بازدید کل
بازدید کل
بازدید منحصر به فرد
رأی منحصر به فرد