سرور بزرگ " وارنا "

سرور سرور بزرگ " وارنا "

محل رای دهی

سرور بزرگ " وارنا "

گیم سرور قدرتمند " وارنا " فیکس بسیار بالا و پشتیبانی قوی جشنواره تابستانه ایونت 40 به 80 سرور " وارنا " همیشه ماندگار

اطلاعات

شناسه 28
دسته بندی World of Warcraft
اشتراک گذاری
وبسایت مشاهده
Ip سرور
نسخه 3.3.5a
نوع سرورBlizzlike

آمار - در این ماه

2 رأی منحصر به فرد
861 بازدید منحصر به فرد
916 بازدید کل
بازدید کل
بازدید منحصر به فرد
رأی منحصر به فرد