MGA-Wow

سرور MGA-Wow

محل رای دهی

MGA-Wow

سرور MGA-Wow با درصد فیکس بالا.استارت Level 80 به سبک Pvp And Pve میباشد.

اطلاعات

شناسه 22
دسته بندی World of Warcraft
اشتراک گذاری
وبسایت مشاهده
Ip سرور
نسخه 3.3.5
نوع سرورAll Professions

آمار - در این ماه

0 رأی منحصر به فرد
9 بازدید منحصر به فرد
11 بازدید کل
بازدید کل
بازدید منحصر به فرد
رأی منحصر به فرد