هاردبرینگر

سرور هاردبرینگر

محل رای دهی

هاردبرینگر

گیم سروری با درصد فیکس قابل قبول و تیم مدیریتی مجرب بهترین مکان برای بازیکنان ایرانی

اطلاعات

شناسه 16
دسته بندی World of Warcraft
اشتراک گذاری
وبسایت مشاهده
Ip سرور
نسخه 3.3.5
نوع سرورBlizzlikeMax Level 80BattlegroundsArenasDungeonsEventsMedium RatesRewardsNo Bugs

آمار - در این ماه

0 رأی منحصر به فرد
427 بازدید منحصر به فرد
438 بازدید کل
بازدید کل
بازدید منحصر به فرد
رأی منحصر به فرد