هاردبرینگر

سرور هاردبرینگر

محل رای دهی

هاردبرینگر

گیم سروری با درصد فیکس قابل قبول و تیم مدیریتی مجرب بهترین مکان برای بازیکنان ایرانی

اطلاعات

شناسه 16
دسته بندی World of Warcraft
اشتراک گذاری
وبسایت مشاهده
Ip سرور
نسخه 3.3.5
نوع سرورBlizzlikeMax Level 80BattlegroundsArenasDungeonsEventsMedium RatesRewardsNo Bugs

آمار - در این ماه

0 رأی منحصر به فرد
9 بازدید منحصر به فرد
11 بازدید کل
بازدید کل
بازدید منحصر به فرد
رأی منحصر به فرد