CS:Source || Public || GameNiko.ir

سرور CS:Source || Public || GameNiko.ir

محل رای دهی

CS:Source || Public || GameNiko.ir

گیم نیکو مرکز بازی های آنلاین

اطلاعات

شناسه 12
دسته بندی Counter Strike
اشتراک گذاری
وبسایت مشاهده
Ip سرور
نسخه Source
نوع سرورPublicNon Steam

آمار - در این ماه

12 رأی منحصر به فرد
1124 بازدید منحصر به فرد
1206 بازدید کل
بازدید کل
بازدید منحصر به فرد
رأی منحصر به فرد