زمان بازنشانی امتیاز ها

سرور
CS:GO || Casual,AWP,Rats,Arms Race || GameNiko.ir
CS:GO || Casual,AWP,Rats,Arms Race || GameNiko.ir
CS:1.6 || Public || GameNiko.ir
CS:1.6 || Public || GameNiko.ir
CS:Source || Public || GameNiko.ir
CS:Source || Public || GameNiko.ir