BC2 || Vietnam || GameNiko.ir

سرور BC2 || Vietnam || GameNiko.ir

محل رای دهی

BC2 || Vietnam || GameNiko.ir

گیم نیکو مرکز بازی های آنلاین این سرور دارای مود وتنام و بد کمپانی و تمامی گیم مود ها است برای دریافت کرک مخصوص گیم به سایت مراجعه نمایید.

اطلاعات

شناسه 10
دسته بندی Battlefield
اشتراک گذاری
وبسایت مشاهده
Ip سرور
نسخه BC2BFV
نوع سرورDeathmatchNo SteamRankRush

آمار - در این ماه

1 رأی منحصر به فرد
793 بازدید منحصر به فرد
839 بازدید کل
بازدید کل
بازدید منحصر به فرد
رأی منحصر به فرد