زمان بازنشانی امتیاز ها

سرور
BC2 || Vietnam || GameNiko.ir
BC2 || Vietnam || GameNiko.ir