زمان بازنشانی امتیاز ها

سرور
COD4 || TDM , SD|| GameNiko.ir
COD4 || TDM , SD|| GameNiko.ir
ForceGame CoD4 Sv- سرور کالاف4 فورس گیم
ForceGame CoD4 Sv- سرور کالاف4 فورس گیم