زمان بازنشانی امتیاز ها

سرور
Nemesis گیمینگ
Nemesis گیمینگ
Minecraft || verison: 1.11.2 || GameNiko
Minecraft || verison: 1.11.2 || GameNiko