زمان بازنشانی امتیاز ها

سرور
COD4 || TDM , SD|| GameNiko.ir
COD4 || TDM , SD|| GameNiko.ir